نمایشگاه اتومبیل ارومیه
نمایشگاه اتومبیل ارومیه

لیست نمایشگاه های اتومبیل در ارومیه

نمایشگاه های خودرو در ارومیه

مجتمع خودرو – بنگاه ها و نمایشگاه های اتومبیل در ارومیه

مشاور اتومبیل ایرانخواه

به مدیریت: حسن ایرانخواه

آدرس: ارومیه، بخش سیلوانا، روستای راژان، بعد از سه راهی

 

مشاور خودرو ۲۰۰۰

به مدیریت: امیر غلامی رضایی

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل ، خیابان سوم، پلاک ۴۹

 

مشاور خودرو استاد شهریار

به مدیریت: شهریار امینی انگنه

آدرس: ارومیه، خیابان شمالی، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل فاز۲، پلاک ۶۷

 

مشاور خودرو امید

به مدیریت: ابراهیم محمدی کانسبی

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل، خیابان سوم، پلاک ۸۲

 

مشاور خودرو افق

به مدیریت: محمد تقی نژاد

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل ، خیابان اول، پلاک ۱۵

 

مشاور خودرو ذکریا

به مدیریت:  ذکریا فقیری

آدرس: ارومیه، خیابان جنوبی، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل، فاز۲، پلاک ۲۸

 

مشاور خودرو مجید

به مدیریت : محمد حبی زمیدشتی

آدرس: ارومیه شهرک زیوه

 

مشاور خودرو اتحاد

به مدیریت: حسن صدیقی

آدرس: ارومیه، خیابان باکری جنب خودروی اسب سفید، پلاک ۲/۲۴۲

 

مشاور کامیون ارومیه قوشچی

به مدیریت: شجاع ظلعت قوشچی

آدرس: جاده سلماس، روبروی جاده کشورزی، پلاک نوساز

 

مشاورخودروی گیلانی

به مدیریت: علی خادم گیلانی

آدرس: ارومیه، بزرگ راه خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل، خیابان دوم، پلاک ۱۴۰

 

مشاور خودرو زواری

به مدیریت:رضا زواری

آدرس: خیابان شمالی، مجتمع نمایشگاه اتومبیل ارومیه، پلاک ۵۹

 

نمایشگاه اتومبیل پاس

به مدیریت: محمد رضا مهدی زاده

آدرس: مجتمع نمایشگاه های اتومبیل فاز ۲، خیابان جنوبی پلاک۳۶

 

مشاور خودرو زانتیا

به مدیریت: علی اوژن

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل فاز ۲، خیابان شمالی، پلاک ۶۰

 

مشاور خودرو گلستان

به مدیریت: قاسم کریمی خواه

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل، خیابان اول، پلاک ۱۳۲

 

مشاور خودرو امام پور

به مدیریت: نجف امام پور

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاهای اتومبیل ارومیه فاز ۲۱، خیابان جنوبی، پلاک ۴۱

 

مشاور خودرو تندیس

به مدیریت: منوچهر رضائی چرچری

آدرس: ارومیه، خیابان جنوبی، مجتمع نمایشکاه های اتومبیل ارومیه، فاز۲، پلاک ۴۱

 

مشاور خودرو آلتین

به مدیریت: اصغر طاهری امام زاده

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاه های ارومیه، خیابان دوم، پلاک۸۵

 

ماشاور خودرو افشین

به مدیریت: سعید گوهری راد

آدرس: ارومیه، خیابان شمالی، مجتمع نمایشگاه ای اتومبیل، پلاک۵۳

 

مشاور خودرو پرشیا

به مدیریت: حسین اکبری

آدرس: ارومیه، خیابان شمالی، مجتمع نمایشگاهای اتومبیل ارومیه، فاز ۲، پلاک۵۸

 

نمایشگاه اتومبیل رضا

به مدیریت: تورج پاسبار

آدرس: ارومیه، بزرگراه خاتم النبیاء، مجتمع نمایشگاه های خودرو ارومیه، پلاک۹۰

 

نمایشگاه اتومبیل انزل

به مدیریت:رضا کرامت جمال آباد

آدرس: ارومیه، بلوار خاتمم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل ارومیه، پلاک ۱۱۰

 

نمایشگاه اتومبیل شهاب

به مدیریت: سید ابراهیم موسی

آدرس: بلوار باهنر، روبروی دادسرای ارومیه

 

نمایشگاه اتومبیل ترافیک

به مدیریت: ابراهیم فروزنده دل

آدرس: ارومیه، بلواز شهید باهنر، نرسیده به تقاطع برق

 

نمایشگاه اتومبیل پونک

به مدیریت: فریدون سلطانی چناقلو

آدرس: ارومیه، بلوار خاتمالنبیاء، مجتمع نمایشگاه های ارومیه فاز۲، خیابان شمالی، پلاک ۸۷

 

نمایشگاه کامیون دنیای کامیون

به مدیریت: علی آقا تیموری آذر

آدرس: ارومیه، جاده سلماس، روبروی سه راه ناحیه

 

نمایشگاه اتومبیل آرمان

به مدیریت: پیمان حمورزاده

آدرس: ارومیه، خیابان ۲۰ متری، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل ارومیه، پلاک ۳۹

 

نمایشگاه اتومبیل یکانی

به مدیریت: حسین شیخ بگلو

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه های ارومیه، خیابان سوم، پ۶۵

 

نمایشگاه اتومبیل پارلمان

به مدیریت: حمید کریم زاده قفل ساز

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگا های اتومبیل، خیابان ۲۰ متری، پلاک ۲۳

 

نمایشگاه اتومبیل هما

به مدیریت: میر احمد عابدینی

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجامع نمایشگاه اتومبیل، خیابان اول، پلاک ۱۳۷

 

نمایشگاه اتومبیل سعیدیان ۲

به مدیریت: گرمان سعیدیان

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه اتومبیل فاز ۲، خیابان شمالی، پلاک ۱۴

 

نمایشگاه اتومبیل سعیدیان ۱

به مدیریت: گرمان سعیدیان

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل، خیابان دوم، پلاک ۱۰۰

 

نمایشگاه اتومبیل سپهر

به مدیریت: موسی علیپور ناوی مطلق

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاءمجتمع نمایشگاه خودرو، پلاک ۱۲۷

 

نمایشگاه اتومبیل مبین

به مدیریت: جواد پور نادر ممفانی

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانیاء، مجتمع نمایشگا های اتومبیل، پلاک ۱۴۶

 

نمایشگاه اتومبیل تکران

به مدیریت: حبیب عابد زاده

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه های  اتومبیل، پ۱۴۲

 

نمایشگاه اتومبیل رحمان

به مدیریت: رحمان تکشف سوار

آدرس: ارومیه، بزرگراه خاتم الانبیاء، نرسیده به مجتمع نمایشگاه های اتومبیل ارومیه

 

نمایشگاه اتومبیل متین

به مدیریت: مجتبی خلیل زاده

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه های اتومبیلف پلاک ۱۰۷

 

نمایشگاه اتومبیل مقدس

به مدیریت: اکبر زارع مقدس

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه های اتومبیل، پ۱۲

 

نمایشگاه اتومبیل احسان

به مدیریت: عین الله امنیت طلب

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه اتومبیل

 

نمایشگاه اتومبیل دانش

به مدیریت: مصطفی عبدالهی

آدرس: ارومیه، بزرگراه خاتم الانبیاء، مجتمع نمایشگاه اتومبیل، خیابان ائل، پلاک ۱۲۶

 

نمایشگاه اتومبیل امارت

به مدیریت: ناصر حمیدی

آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، جنب تصفیه خانه آب، پلاک ۳۸

 

نمایشگاه اتومبیل زینالی

به مدیریت: محمد سلیم زینالی

آدرس: ارومیه، شهرک فرهنگیان، خیابان جنوبی، کوچه ۱۱، پلاک ۸۸۵

 

نمایشگاه اتومبیل کامران

به مدیریت: امیر منصور میاوقی

آدرس: ارومیه، جاده کمر بندی، خیابان دوم، مجتمع نمایشگا های اتومبیل، پ ۱۰۵

 

 

نمایشگاه اتومبیل آزاد خراسانی

به مدیریت: میر جمال آزاد خراسانی

آدرس: ارومیه،کمربندی خاتم الانبیا خ سوم مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پ۵۹

 

نمایشگاه اتومبیل شاهراه

به مدیریت: حیدر شاهی

آدرس: ارومیه،جاده کمربندی خیابان اول مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۱۳۹

 

نمایشگاه اتومبیل شاپور

به مدیریت: عسگر علیاری دیزجی

آدرس: ارومیه، کمربندی خ ۲۰متری مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۳۲

 

نمایشگاه اتومبیل بهرامی

به مدیریت:عباس بهرامی راد

آدرس: ارومیه، کمربندی خ ۲۰متری مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پ ۲۷

 

نمایشگاه اتومبیل سردار

به مدیریت: اسماعیل سیوانی

آدرس: ارومیه، کمربندی خ اول مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پ ۱۰

 

نمایشگاه اتومبیل علیزاده

به مدیریت: حسین محمد علیزاده

آدرس: ارومیه، کمربندی خیابان دوم مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پ ۹۶

 

نمایشگاه اتومبیل عدل

به مدیریت: عباس داراب نژاد

آدرس: ارومیه، خ دوم مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پ ۱۵۴

 

نمایشگاه کامیون امین

به مدیریت: محمدعلی ولی نژادصدیقی

آدرس: ارومیه، جاده دریا نرسیده به پمپ بنزین

 

نمایشگاه کامیون طیار 

به مدیریت: خلیل طیار قولنجی

آدرس: ارومیه، کمربندی ۲۰۰متر به طرف سیلو

 

مشاور کامیون کامیونداران

به مدیریت: بهروز عباسی خانقاه

آدرس: ارومیه،جاده سلماس روبروی جهاد استان

 

مشاور کامیون قوشچی

به مدیریت: شجاع طلعت قوشچی

آدرس: ارومیه،جاده سلماس روبروی جهاد کشاورزی پلاک نوساز

 

نمایشگاه اتومبیل آقایار 

به مدیریت: صادق آقایار قره باغ

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۷۱

 

نمایشگاه اتومبیل دلیجان

به مدیریت: بیژن آراسته

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاءمجتمع نمایشگاههای اتومبیل خ سوم پ ۷۵

 

نمایشگاه اتومبیل شهرود

به مدیریت: شهرود علی نژاد

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۱۹

 

نمایشگاه اتومبیل ماشااله

به مدیریت: ماشااله حبیبی دیزجی

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۳۷

 

نمایشگاه اتومبیل عبدالهی دوستان

به مدیریت: ابراهیم عبدالهی دوستان

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاءمجتمع نمایشگاههای اتومبیل خ سوم پ ۶۲

 

نمایشگاه اتومبیل الهیاری

به مدیریت: پرویز الهیاری

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۲۸

 

نمایشگاه اتومبیل بیژن

به مدیریت: بیژن اکبری قصور

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۷۷

 

نمایشگاه اتومبیل وهاب

به مدیریت: عبدالوهاب بیت اله نری

آدرس: ارومیه، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل خیابان دوم پلاک۱۰۳

 

نمایشگاه اتومبیل اطلس

به مدیریت: ابراهیم تقی زادگجلار

آدرس: ارومیه، بلوار با هنر جنب مسجد منتظر

 

 

نمایشگاه اتومبیل طوسجی آذر

به مدیریت:اکبر طسوجی آذر

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاءمجتمع نمایشگاههای اتومبیل فاز ۲ پلاک ۱۴

 

 

نمایشگاه اتومبیل طاهری

به مدیریت: مهیار طاهری امام زاده

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء مجتمع نمایشگاههای اتومبیل خیابان۲۰ متری پلاک ۳۸

 

 

نمایشگاه اتومبیل فرزاد

به مدیریت:علیرضا ایراندوست

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء مجتمع نمایشگاههای اتومبیل خیابان اول پلاک ۱۰

 

 

نمایشگاه اتومبیل باهنر

به مدیریت:نحو حموزاده

آدرس: ارومیه، خ آپادانا روبروی مجتمع قضایی پلاک ۲۶۸

 

 

نمایشگاه کامیون مارال کامیون

به مدیریت:زلفعلی جان فدا قولنجی

آدرس: ارومیه، جاده سلماس جنب کارواش سعید

 

 

نمایشگاه اتومبیل ۲۰۰۰

به مدیریت:امیرصبوری منش

آدرس: ارومیه، خ آپادانا روبروی مجتمع قضایی

 

 

نمایشگاه اتومبیل بدون راننده دوستان

به مدیریت: رحیم کارگر طسوجی

آدرس: ارومیه، خ باکری نرسیده به نمایندگی مزدا پلاک ۲۵۳

 

 

نمایشگاه کامیون ایران کامیون

به مدیریت: جمشید خدایی

آدرس: ارومیه، جاده سلماس روبروی کوی لاله

 

 

 

نمایشگاه اتومبیل پرویزی

به مدیریت: ابراهیم پرویزی اصل

آدرس: ارومیه، خ شمالی مجتمع نمایشگاههای اتومبیل فاز۲

 

 

نمایشگاه اتومبیل آزادی

به مدیریت: نادر محبوبی سرای

آدرس: ارومیه، خ سوم مجمتع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۷۸

 

 

نمایشگاه اتومبیل طاهر

به مدیریت: طاهری طاهری امام زاده

آدرس: ارومیه، خیابان ۲۰ متری مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۳۸

 

 

نمایشگاه اتومبیل پردیس

به مدیریت: حسین میرزائی

آدرس: ارومیه، خ دوم مجتمع نمایشگاه های اتومبیل پلاک ۱۲۲

 

 

نمایشگاه اتومبیل رجال

به مدیریت: جلال منوچهر

آدرس: ارومیه، خ بیست متری مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۱۴۶

 

 

نمایشگاه اتومبیل فریاد

به مدیریت: شهاب عباس نژاد

آدرس: ارومیه، بخش سیلوانا روستای تولی

 

 

نمایشگاه اتومبیل بازرگان

به مدیریت: علیرضا مه پور

آدرس: ارومیه، خ دوم مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۱۱۴

 

نمایشگاه اتومبیل پارسا

به مدیریت: ارشد پورعلی کهریز

آدرس: ارومیه، خیابان دوم مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۱۱۷

 

 

نمایشگاه اتومبیل محمودیان

به مدیریت: کمال محمودیان

آدرس: ارومیه، خ دوم مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پلاک ۹۳

 

نمایشگاه اتومبیل هادی

به مدیریت: بخشعلی خدادادی دیدان

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم النبیاءمجتمع نمایشگاههای اتومبیل فاز ۲ خیابان شمالی پلاک ۸۶

 

نمایشگاه اتومبیل پرشیا

به مدیریت: حسین اسمخانی یوالاری

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم الانبیاء مجتمع نمایشگاههای خودرو پ ۱۰۶

 

نمایشگاه اتومبیل مظفرنیا

به مدیریت: یحیی مظفرنیا

آدرس: ارومیه، بلوار خاتم النبیاءمجتمع نمایشگاههای اتومبیل فاز ۱ خیابان دوم پلاک ۸۶

 

نمایشگاه اتومبیل ماشالله

به مدیریت: ماشااله حبیبی دیزجی

آدرس: ارئنیه، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل پ ۳۷

 

نمایشگاه اتومبیل کریمی

به مدیریت: احمد ژاله کریمی

آدرس: ارومیه، کمربندی خاتم النبیاء مجتمع نمایشگاههای اتومبیل فاز ۲ خیابان شمالی ۸۲

 

نمایشگاه اتومبیل آسایش

به مدیریت: صالح اسارش

آدرس: ارومیه، بخش سیلوانا روستای هاشم آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *