ليست آزمایشگاه های ارومیه
لیست آزمایشگاه های ارومیه

لیست آزمایشگاه های ارومیه

لیست آزمایشگاه های ارومیه

معرفی آزمایشگاه های ارومیه – آزمایشگاه های تخصصی و فوق تخصصی  – پاتوبیولوژی – هماتولوژی – غربالگری – بیوشیمی – میکروبیولوژی – آنالیز

آزمایشگاه آلفا

آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی

Alpha Medical laboratory

شماره تماس : ۰۴۴۳۳۴۳۵۸۲۱

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شمس

آزمایشگاه دکتر چوبتراش

آزمایشگاه دکتر ضرماغی

آزمایشگاه سامان

آزمایشگاه سینا

آزمایشگاه مهر

آزمایشگاه میلانی

آزمایشگاه بیمارستان۵۱۲ ارتش

آزمایشگاه زندان مرکزی

آزمایشگاه سازمان انتقال خون

آزمایشگاه اقبال (ستاد مرکزی بهداشت ارومیه)

آزمایشگاه غربالگری نوزادان مرکز بهداشت استان

آزمایشگاه میکرو بیولوژی و آنالیز آب مرکز بهداشت ارومیه

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی ایثار

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی بالانج

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی بالو

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی چنقرالوی پل

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی زیوه

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی سرو

آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی قوشچی

آزمایشگاه بیمارستان شفا : فرامرز ابراهیم پورآذر – جاوید اقبال

آزمایشگاه پلی کلینیک حضرف فاطمه (س) : کریم اشرفی مغانجوقی

آزمایشگاه آبان : رضا جاویدی

آزمایشگاه رازی : قاسم حسن زاده آغبلاغی

آزمایشگاه درمانگاه فارابی  : عبدالحسین شمس الدینی

آزمایشگاه مهر : رضا طالبی حصار

آزمایشگاه پاستور : مرضیه علینقی زاده

آزمایشگاه آریان : عبدالرضا کاملی

آزمایشگاه دکتر ستارزاده

آزمایشگاه دکتر غیبی

آزمایشگاه دکتر اسماعیل زاده

آزمایشگاه دکتر قوام انصاری

آزمایشگاه نانو

آزمایشگاه رویان

آزمایشگاه حقی پور

آزمایشگاه بنیان

آزمایشگاه دکتر غلامی

آزمایشگاه ژنوم

آزمایشگاه دکتر پژمان

آزمایشگاه دکتر نعمتی

آزمایشگاه دکتر میلانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه های ارومیه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شمس, آزمایشگاه دکتر چوبتراش, آزمایشگاه دکتر ضرماغی, آزمایشگاه سامان, آزمایشگاه سینا, آزمایشگاه مهر, آزمایشگاه میلانی, آزمایشگاه بیمارستان۵۱۲ ارتش, آزمایشگاه زندان مرکزی, آزمایشگاه سازمان انتقال خون, آزمایشگاه اقبال (ستاد مرکزی بهداشت ارومیه), آزمایشگاه غربالگری نوزادان مرکز بهداشت استان, آزمایشگاه میکرو بیولوژی و آنالیز آب مرکز بهداشت ارومیه, آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی ایثار, آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی بالانج, آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی بالو, آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی چنقرالوی پل, آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی زیوه, آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی سرو, آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی قوشچی

آزمایشگاه بیمارستان شفا,  فرامرز ابراهیم پورآذر , جاوید اقبال, آزمایشگاه پلی کلینیک حضرف فاطمه (س),  کریم اشرفی مغانجوقی, آزمایشگاه آبان , رضا جاویدی, آزمایشگاه رازی , قاسم حسن زاده آغبلاغی, آزمایشگاه درمانگاه فارابی , عبدالحسین شمس الدینی, آزمایشگاه مهر , رضا طالبی حصار, آزمایشگاه پاستور, مرضیه علینقی زاده, آزمایشگاه آریان, عبدالرضا کاملی, آزمایشگاه دکتر ستارزاده, آزمایشگاه دکتر غیبی, آزمایشگاه دکتر اسماعیل زاده, آزمایشگاه دکتر قوام , آزمایشگاه دکتر انصاری, آزمایشگاه نانو, آزمایشگاه رویان, آزمایشگاه حقی پور, آزمایشگاه بنیان, آزمایشگاه دکتر غلامی, آزمایشگاه ژنوم, آزمایشگاه دکتر پژمان, آزمایشگاه دکتر نعمتی, آزمایشگاه دکتر میلانی

همچنین بررسی کنید

آزمایشگاه آلفا

آزمایشگاه فوق تخصصی آلفا

آزمایشگاه فوق تخصصی آلفا ALPHA LABORATORY آزمایشگاه آلفا ارومیه – آزمایش های فوق تخصصی – …

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

                              …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =