فروشگاه های سم و کودهای شیمیایی کشاورزی ارومیه
فروشگاه های سم و کودهای شیمیایی کشاورزی

لیست سم فروشان ارومیه

لیست تمامی فروشگاه های کود و داروهای شیمیایی و سموم کشاورزی در ارومیه

فروشگاه سموم کشاورزی ارومیه

معرفی مراکز معتبر فروش سم و کود و …. در ارومیه

سم فروشی شرکت تعاونی حاجی پیرلو (شهید اکبری)

مسئول :بهمن اکبری

آدرس: ارومیه کمربندی روستای حاجی پیرلو

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی زینالو

مسئول : قاسم ماکویی

آدرس: ارومیه روستای زینالو

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی خانشان

مسئول : غلامرضا اسدی

آدرس: ارومیه روستای خانشان

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی زیوه (سپاس)

مسئول : عمر فیضائی فرد

آدرس: ارومیه روستای زیوه

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی چنقرالوی پل

مسئول : ستار جباری

آدرس: ارومیه روستای چنقرالو

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی فتحی (میاوق)

مسئول : مصطفی حاجی بهرام

آدرس: ارومیه روستای میاوق

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی امامزاده

مسئول : علی علیزاده

آدرس: ارومیه روستای امامزاده

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی شهید رجایی (حصار ترکمان)

مسئول : مختار واحدی

آدرس: ارومیه روستای حصار ترکمان

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی اسلام آباد

مسئول : احمد نوبخب

آدرس: ارومیه جاده مهاباد روستای اسلام آباد

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی کوکیا

مسئول : منصور یرزگر

آدرس: ارومیه روستای کوکیا

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی شهید جهانگیرزاده (باراندوز)

مسئول : علیرضا نورمحمدی خلج باراندوزی

آدرس: ارومیه روستای باراندوز

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی بالانج (رهبر)

مسئول : ضیاالدین طاهری

آدرس: ارومیه روستای بالانج

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی شهید رحیمی (قره آغاج)

مسئول : سعید شمسی پور

آدرس: ارومیه روستای قره آغاج

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی قره باغ

مسئول : الیاس مجد قره باغ

آدرس: ارومیه روستای قره باغ

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی روستای آزادگان (قوشچی)

مسئول : سهراب عمرانی

آدرس: ارومیه – قوشچی

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی شهید زرین تاج

مسئول : علی کریم پور

آدرس: ارومیه نوشین شهر

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی صالحی

مسئول : قدرت صالحی

آدرس: ارومیه روستای نازلو

شماره تماس:

سم فروشی شرکت تعاونی طلا تپه

مسئول : مالک خلیل زاده

آدرس: ارومیه کمربندی روستای طلاتپه

شماره تماس:

سم فروشی عشقعلی عباس پور

مسئول : عشقعلی عباسپور

آدرس: ارومیه سه راه باکری

شماره تماس:

سم فروشی شرکت زوزان روژ هلات

مسئول : اسماعیل سیدی

آدرس: ارومیه – روستای ترگور

شماره تماس:

سم فروشی رحمت حسینی

مسئول : رحمت حسینی

آدرس: ارومیه روستای گجین

شماره تماس:

سم فروشی کوروش کریمی

مسئول : کوروش کریمی

آدرس: ارومیه روستای بالو

شماره تماس:

سم فروشی حجت مرادزاده

مسئول : حجت مرادزاده

آدرس: ارومیه جاده سنتو تقاطع میرشکارلو

شماره تماس:

سم فروشی آروین عشوریان

مسئول : آروین عشوریان

آدرس: ارومیه بلوار آزادی سه راه دخانیات

شماره تماس:

سم فروشی رحیم بالوی

مسئول : رحیم بالوی

آدرس: ارومیه روستای باراندوز

شماره تماس:

سم فروشی رحمان جباری

مسئول : رحمان جباری

آدرس: ارومیه روستای بالانج

شماره تماس:

سم فروشی پرویز رضاپور

مسئول : پرویز رضاپور

آدرس: ارومیه بلوار ۱۷ شهریور – فلکه جیران – خیابان پوروش

شماره تماس:

سم فروشی تورج بی کس

مسئول : تورج بی کس

آدرس: ارومیه داخل ترمینال سه راه دخانیات

شماره تماس:

سم فروشی رامین وظیفه شناس

مسئول : رامین وظیفه شناس

آدرس: ارومیه بلوار شیخ شلتوت – جنب گاراژ توکلی

شماره تماس:

سم فروشی میروفا طاهری

مسئول :میر وفا طاهری

آدرس: ارومیه نه پله مغازاده شهرداری

شماره تماس:

سم فروشی حمید علیاری

مسئول : حمید علیاری

آدرس: ارومیه بلوار آزادی جنب فروشگاه عشوریان

شماره تماس:

سم فروشی اسماعیل حقیقت افشار

مسئول : اسماعیل حقیقت افشار

آدرس: ارومیه بلوار شیخ شلتوت داخل ترمینال

شماره تماس:

سم فروشی عبدالله رضایی

مسئول : عبداله رضایی

آدرس: ارومیه جاده بالانج تقاطع قرالر

شماره تماس:

سم فروشی نصرت ذرپیما

مسئول : نصرت ذرپیما

آدرس: ارومیه بلوار ۱۷ شهریور روبروی مسجد

شماره تماس:

سم فروشی جمال الدین معظم نیا

مسئول : جمال الدین معظم نیا کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

آدرس: ارومیه بلوار آزادی نرسیده به پارک ساعت

شماره تماس:

سم فروشی امامعلی نظری

مسئول : امامعلی نظری

آدرس: ارومیه روستای یورقون آباد

شماره تماس:

سم فروشی قهرمان اکبری

مسئول : قهرمان اکبری

آدرس: ارومیه روستای کوکیا

شماره تماس:

سم فروشی سیاوش اصلانی

مسئول : سیاوش اصلانی

آدرس: ارومیه چهارراه عسگرخان – روبروی دبیرستان زهرا

شماره تماس:

سم فروشی آزاده خرم آباد

مسئول : آزاده خرم آباد

آدرس: ارومیه بلوار شیخ شلتوت خیابان صنعت

شماره تماس:

سم فروشی کاظم قنبریان

مسئول : کاظم قنبریان

آدرس: ارومیه خیابان طالقانی پاساژ صنایعی

شماره تماس:

سم فروشی پرویز تهرانچی

مسئول : پرویز طهرانچی

آدرس: ارومیه خیابان طالقانی پاساژ صنایعی

شماره تماس:

سم فروشی ابوالفضل کاظمی

مسئول : ابوالفضل کاظمی

آدرس: ارومیه -اول خیابان قیام

شماره تماس:

سم فروشی عبداله احمدپور

مسئول : عبداله احمدپور

آدرس: ارومیه خیابان قیام -پاساژ عزیزی

شماره تماس:

سم فروشی هوشنگ مشیری

مسئول : هوشنگ مشیری

آدرس: ارومیه -خیابان قیام

شماره تماس:

سم فروشی پرویز سلامی

مسئول : پرویز سلامی

آدرس: ارومیه خیابان امام

شماره تماس:

سم فروشی میرحبیب حقگو

مسئول : میرحبیب حقگو

آدرس: ارومیه خیابان مطهری -شیره پزخان

شماره تماس:

سم فروشی ابراهیم غفارزاده

مسئول : ابراهیم غفارزاده

آدرس: ارومیه خیابان چهارراه ولیعصر اول بلوار آزادی

شماره تماس:

سم فروشی مصطفی سنایی

مسئول : مصطفی سنایی

آدرس: ارومیه خیابان مدنی۱

شماره تماس:

سم فروشی غلامعلی سیاحی

مسئول : غلامعلی سیاحی

آدرس: ارومیه خیابان جاده قدیم توپراق قلعه

شماره تماس:

سم فروشی امیر سالاری لک

مسئول : امیر سالاری لک

آدرس: ارومیه خیابان ابوذر

شماره تماس:

سم فروشی حیدر علی شهروان

مسئول : حیدر علی شهروان

آدرس: ارومیه روبروی دخانیات

شماره تماس:

سم فروشی حبیب میزانی

مسئول : حبیب میزانی

آدرس: ارومیه خیابان مدنی ۲

شماره تماس:

سم فروشی خلیل خشاوه

مسئول : خلیل خشاوه

آدرس: ارومیه خیابان بعثت جنب مسجد اعظم

شماره تماس:

سم فروشی میرجلال میدانی

مسئول : میر جلال میدانی

آدرس: ارومیه خیابان مجاهد۱

شماره تماس:

سم فروشی علی حبیبی

مسئول : علی حبیبی

آدرس: ارومیه خیابان قیام

شماره تماس:

سم فروشی داریوش نجف دیزجی

مسئول : داریوش نجف دیزجی

آدرس: ارومیه – نوشین شهر

شماره تماس:

سم فروشی عزیز بابائی

مسئول : عزیز بابایی

آدرس: ارومیه بلوار شیخ شلتوت کوی صنعت

شماره تماس:

سم فروشی رامین خدایاری

مسئول : رامین خدایاری

آدرس: ارومیه – روستای امامزاده

شماره تماس:

سم فروشی فرزین جاسمی

مسئول : فرزین جاسمی

آدرس: ارومیه خیابان

شماره تماس:

سم فروشی ایوب شیرزاد

مسئول : ایوب شیرزاد

آدرس: ارومیه خیابان مطهری جنب بانک ملت

شماره تماس:

فروشگاه سموم کشاورزی آژار

سموم و کود کشاورزی

مهندس نامجو

مهندس عبدالله زاده

آدرس: ارومیه خیابان مطهری جنب بانک ملت

شماره تماس:

بازرگانی اردلان

سموم و کود کشاورزی و دام و طیور

پرهام اردلان

آدرس: ارومیه خیابان دانشکده

شماره تماس:

تولیدی جانفدا

سموم و کود کشاورزی و دام و طیور

حبیب سرباز

آدرس: ارومیه خیابان دانشکده

شماره تماس:

فروشگاه سموم کشاورزی گیاهپزشک

سموم و کود کشاورزی

آزاده خرمدل

آدرس: ارومیه خیابان شیخ شلتوت

شماره تماس:

فروشگاه سموم کشاورزی باراندوز چای

سموم و کود کشاورزی

فرزین جاسمی

آدرس: ارومیه جاده سنتو (ارومیه مهاباد) کیلومتر ۱۵

شماره تماس:

فروشگاه سموم کشاورزی مهردیبا

سموم و کود کشاورزی

ترکان مهردیبا

آدرس: ارومیه بخش صومای برادوست چهارراه صومای برادوست

شماره تماس:

فروشگاه سموم کشاورزی برزگری

سموم و کود کشاورزی

لعیا برزگری

آدرس: ارومیه جاده مهاباد روستای دیزج دول

شماره تماس:

فروشگاه سموم کشاورزی قانعی

سموم و کود کشاورزی

آدرس: ارومیه خیابان دانشکده

شماره تماس:

فروشگاه سموم کشاورزی یاشیل یاپراق

سموم و کود کشاورزی

سیاوش اصلانی

آدرس: ارومیه خیابان ولیعصر بلوار آزادی

شماره تماس:

 

 

Agricultural pesticides urmia – سم فروشان ارومیه

Agricultural Toxic Store – Manure and Fertilizer in orumiyeh, کود های شیمیایی در ارومیه, کود کشاورزی در ارومیه, سم فروشان ارومیه, سموم کشاورزی ارومیه, فروشگاه سم و کود در ارومیه – Agricultural pesticides urmia

۴ دیدگاه

  1. سلام
    لطفا مسئول مرتبط با لیست فروشگاه های کود و سم استان به من پیام بدهند. هیچکدام از شماره تلفن های سایت پاسخگو نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *