مرکز ارتوپدی فنی بهگام
مرکز ارتوپدی فنی بهگام

مرکز ارتوپدی فنی بهگام

مرکز ارتوپدی فنی بهگام

مشاوره ، طراحی و ساخت:

  • ارتزهای ستون فقرات
  • اسپیلت های اندام فوقانی
  • بریس های اندام تحتانی
  • کفش و کفی های طبی
  • کفش مخصوص افراددیابتی
  • پروتز های هوشمند پا
  • پروتز مایو الکتریک دست
  • پروتزهای زیبایی

مجهز به دستگاه فوت اسکن (FOOT SCAN SYSTEM) و طراحی کفی طبی
مجهزترین کلینیک ارتوپدی فنی و تخصصی پای مجاز در استان آذربایجان غربی
دارای گواهینامه از شرکتهای معتبر اروپایی
تحت نظارت ارتوپدیستهای فنی فارغ التحصیل از دانشگاههای تهران و اصفهان
اعضای انجمن جهانی ارتوز و پروتز ISPO

۰۴۴۳۲۲۵۷۱۵۷ ۰۹۱۲۲۴۳۵۵۲۷
ارومیه پنجراه اول خیابان مدنی جنب زیرگذر ساختمان ماد طبقه ۴ – واحد ۵
مرکز ارتوپدی فنی بهگام,ارتوپد فنی بهگام,مرکز ارتوپد فنی در ارومیه,بهگام,ارتوپد فنی بهگام ارتوپدی فنی در ارومیه,ارتز در ارومیه,پروتز در ارومیه,اندام مصنوعی در ارومیه,دست مصنوعی در ارومیه,پا مصنوعی در ارومیه,اسکن پا در ارومیه,مرکز تخصصی پا در ارومیه,مرکز تخصصی پای کودک در ارومیه,کلینیک ارتوپدی در ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز ارتوپد فنی در بیجار,ارتوپدی فنی در بیجار,اندام مصنوعی در بیجار,دست مصنوعی در بیجار,اسکن پا در بیجار,مرکز تخصصی پا در بیجار,مرکز تخصصی پای کودک بیجار,کلینیک ارتوپدی در بیجار,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در بیجار,مرکز ارتوپد فنی در خوی,ارتوپدی فنی در خوی,اندام مصنوعی در خوی,دست مصنوعی در خوی,اسکن پا در خوی,مرکز تخصصی پا در خوی,مرکز تخصصی پای کودک خوی,کلینیک ارتوپدی در خوی,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در خوی,مرکز ارتوپد فنی در شمالغرب,ارتوپدی فنی در شمالغرب,اندام مصنوعی در شمالغرب,دست مصنوعی در شمالغرب,اسکن پا در شمالغرب,مرکز تخصصی پا در شمالغرب,مرکز تخصصی پای کودک شمالغرب,کلینیک ارتوپدی در شمالغرب,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در شمالغرب,مرکز ارتوپد فنی در سنندج,ارتوپدی فنی در سنندج,اندام مصنوعی در سنندج,دست مصنوعی در سنندج,اسکن پا در سنندج,مرکز تخصصی پا در سنندج,مرکز تخصصی پای کودک سنندج,کلینیک ارتوپدی در سنندج,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در سنندج,مرکز ارتوپد فنی در کردستان,ارتوپدی فنی در کردستان,اندام مصنوعی در کردستان,دست مصنوعی در کردستان,اسکن پا در کردستان,مرکز تخصصی پا در کردستان,مرکز تخصصی پای کودک کردستان,کلینیک ارتوپدی در کردستان,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در کردستان,مرکز ارتوپد فنی در بانه,ارتوپدی فنی در بانه,اندام مصنوعی در بانه,دست مصنوعی در بانه,اسکن پا در بانه,مرکز تخصصی پا در بانه,مرکز تخصصی پای کودک بانه,کلینیک ارتوپدی در بانه,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در بانه,مرکز ارتوپد فنی در سقز,ارتوپدی فنی در سقز,اندام مصنوعی در سقز,دست مصنوعی در سقز,اسکن پا در سقز,مرکز تخصصی پا در سقز,مرکز تخصصی پای کودک سقز,کلینیک ارتوپدی در سقز,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در سقز,مرکز ارتوپد فنی در بوکان,ارتوپدی فنی در بوکان,اندام مصنوعی در بوکان,دست مصنوعی در بوکان,اسکن پا در بوکان,مرکز تخصصی پا در بوکان,مرکز تخصصی پای کودک بوکان,کلینیک ارتوپدی در بوکان,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در بوکان,مرکز ارتوپد فنی در سلماس,ارتوپدی فنی در سلماس,اندام مصنوعی در سلماس,دست مصنوعی در سلماس,اسکن پا در سلماس,مرکز تخصصی پا در سلماس,مرکز تخصصی پای کودک سلماس,کلینیک ارتوپدی در سلماس,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در سلماس,مرکز ارتوپد فنی در سردشت,ارتوپدی فنی در سردشت,اندام مصنوعی در سردشت,دست مصنوعی در سردشت,اسکن پا در سردشت,مرکز تخصصی پا در سردشت,مرکز تخصصی پای کودک سردشت,کلینیک ارتوپدی در سردشت,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در سردشت,مرکز ارتوپد فنی در مهاباد,ارتوپدی فنی در مهاباد,اندام مصنوعی در مهاباد,دست مصنوعی در مهاباد,اسکن پا در مهاباد,مرکز تخصصی پا در مهاباد,مرکز تخصصی پای کودک مهاباد,کلینیک ارتوپدی در مهاباد,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در مهاباد,مرکز ارتوپد فنی در اشنویه,ارتوپدی فنی در اشنویه,اندام مصنوعی در اشنویه,دست مصنوعی در اشنویه,اسکن پا در اشنویه,مرکز تخصصی پا در اشنویه,مرکز تخصصی پای کودک اشنویه,کلینیک ارتوپدی در اشنویه,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در اشنویه,مرکز ارتوپد فنی در نقده,ارتوپدی فنی در نقده,اندام مصنوعی در نقده,دست مصنوعی در نقده,اسکن پا در نقده,مرکز تخصصی پا در نقده,مرکز تخصصی پای کودک نقده,کلینیک ارتوپدی در نقده,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در نقده,مرکز ارتوپد فنی در میاندواب,ارتوپدی فنی در میاندواب,اندام مصنوعی در میاندواب,دست مصنوعی در میاندواب,اسکن پا در میاندواب,مرکز تخصصی پا در میاندواب,مرکز تخصصی پای کودک میاندواب,کلینیک ارتوپدی در میاندواب,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در میاندواب,مرکز ارتوپد فنی در تبریز,ارتوپدی فنی در تبریز,اندام مصنوعی در تبریز,دست مصنوعی در تبریز,اسکن پا در تبریز,مرکز تخصصی پا در تبریز,مرکز تخصصی پای کودک تبریز,کلینیک ارتوپدی در تبریز,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در تبریز,مرکز ارتوپد فنی در ماکو,ارتوپدی فنی در ماکو,اندام مصنوعی در ماکو,دست مصنوعی در ماکو,اسکن پا در ماکو,مرکز تخصصی پا در ماکو,مرکز تخصصی پای کودک ماکو,کلینیک ارتوپدی در ماکو,بهترین کلینیک ارتوپدی فنی در ماکو,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *