واحدهای ارائه خدمات سلامت شهر ارومیه
واحدهای ارائه خدمات سلامت شهر ارومیه

مراکز سلامت شهر ارومیه

واحدهای ارائه خدمات سلامت شهر ارومیه

خانه های سلامت و بهداشت شهر ارومیه

مراکز سلامت تحت سه بخش مدیریت میشوند.

 • مرکز ارجاع تخصصی نیکخواه

  • مرکز سلامت جامعه کوهنورد

   • پایگاه سلامت ضمیمه کوهنورد
   • پایگاه سلامت بادکی
  • مرکز سلامت جامعه نیکخواه

   • پایگاه سلامت عدالت
   • پایگاه سلامت ضمیمه نیکخواه
   • پایگاه سلامت حکیم
  • مرکز سلامت جامعه لاله

   • پایگاه سلامت ضمیمه لاله
  • مرکز سلامت جامعه اسلام آباد

   • پایگاه سلامت ضمیمه اسلام آباد
   • پایگاه سلامت خاتون
  • مرکز سلامت جامعه ۷ تیر

   • پایگاه سلامت ضمیمه ۷ تیر
   • پایگاه سلامت علامه مجلسی
 • مرکز ارجاع تخصصی طرزیلو

  1. مرکز سلامت جامعه ساوالان

   1. پایگاه سلامت ضمیمه ساوالان
  2. مرکز سلامت جامعه طرزیلو

   1. پایگاه سلامت ضمیمه طرزیلو
   2. پایگاه سلامت فجر
  3. مرکز سلامت جامعه رازی

   1. پایگاه سلامت ضمیمه رازی
   2. پایگاه سلامت اندیشه
 • مرکز ارجاع تخصصی شهدا

  1. مرکز سلامت جامعه شهدا

   1. پایگاه سلامت ثاراله
   2. پایگاه سلامت ضمیمه شهدا
   3. پایگاه سلامت علی آباد
  2. مرکز سلامت جامعه ابوذر

   1. پایگاه سلامت ضمیمه ابوذر
   2. پایگاه سلامت نور
  3. مرکز سلامت جامعه ۱۷ شهریور

   1. پایگاه سلامت صمدزاده
   2. پایگاه سلامت دیگاله
  4. مرکز سلامت جامعه المهدی

   1. پایگاه سلامت ضمیمه المهدی
   2. پایگاه سلامت وکیل آباد
   3. پایگاه سلامت اسلام آباد المهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز ارجاع تخصصی نیکخواه, مرکز سلامت جامعه کوهنورد, پایگاه سلامت ضمیمه کوهنورد, پایگاه سلامت بادکی, مرکز سلامت جامعه نیکخواه, پایگاه سلامت عدالت, پایگاه سلامت ضمیمه نیکخواه, پایگاه سلامت حکیم, مرکز سلامت جامعه لاله, پایگاه سلامت ضمیمه لاله, مرکز سلامت جامعه اسلام آباد, پایگاه سلامت ضمیمه اسلام آباد, پایگاه سلامت خاتون, مرکز سلامت جامعه ۷ تیر, پایگاه سلامت ضمیمه ۷ تیر, پایگاه سلامت علامه مجلسی, مرکز ارجاع تخصصی طرزیلو, مرکز سلامت جامعه ساوالان, پایگاه سلامت ضمیمه ساوالان, مرکز سلامت جامعه طرزیلو, پایگاه سلامت ضمیمه طرزیلو, پایگاه سلامت فجر, مرکز سلامت جامعه رازی,  پایگاه سلامت ضمیمه رازی, پایگاه سلامت اندیشه, مرکز ارجاع تخصصی شهدا, مرکز سلامت جامعه شهدا, پایگاه سلامت ثاراله, پایگاه سلامت ضمیمه شهدا, پایگاه سلامت علی آباد, مرکز سلامت جامعه ابوذر, پایگاه سلامت ضمیمه ابوذر, پایگاه سلامت نور, مرکز سلامت جامعه ۱۷ شهریور, پایگاه سلامت صمدزاده, پایگاه سلامت دیگاله, مرکز سلامت جامعه المهدی, پایگاه سلامت ضمیمه المهدی, پایگاه سلامت وکیل آباد, پایگاه سلامت اسلام آباد المهدی, معرفی مراکز بهداشت ارومیه, مراکز سلامت ارومیه, خانه بهداشت ارومیه, خانه سلامت ارومیه, مزکز بهداشت طرزیلو, خانه بهداشت طرزیلو, خانه بهداشت آزادگان, خانه بهداشت شیخ تپه, خانه بهداشت ولیعصر, خانه بهداشت ۸ شهریور, خانه بهداشت ایثار, خانه بهداشت شهرک دانشگاه, خانه بهداشت گلشهر, خانه بهداشت فرهنگیان

یک دیدگاه

 1. احمد محمدی کیا

  با سلا م الان من کرونا نه بهداشت زنک نمیزنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *