ظروف کرایه در ارومیه
ظروف کرایه در ارومیه

ظروف کرایه در ارومیه

معرفی اصناف ظروف کرایه در ارومیه

برای دریافت ظروف کرایه ، جهت برگزاری مراسم های عروسی و جشن و ترحیم و… همواره ، ظروف کرایه مورد نیاز بوده و هست.

 1. ظروف کرایه رضا سعیدی
 2. ظروف کرایه سالار فتحی پور
 3. ظروف کرایه  محمدی
 4. ظروف کرایه  ایمانی
 5. ظروف کرایه  رضا راد
 6. ظروف کرایه  رحیم لواکی روز سفید
 7. ظروف کرایه فریدون عزیزی
 8. ظروف کرایه محمدرضا اکبرپور
 9. ظروف کرایه  ارکیده
 10. ظروف کرایه برجعلی بی پروا
 11. ظروف کرایه رحیم حقیقت گر
 12. ظروف کرایه محمد صابونچی
 13. ظروف کرایه علی اکبر کریم پور
 14. ظروف کرایه  احسان محمدرضاپور
 15. ظروف یکبار مصرف امید چودار
 16. ظروف کرایه و پلاسکوی مهرداد واحد
 17. ظروف کرایه مجتبی خادم
 18. ظروف کرایه امید ساداتی
 19. ظروف کرایه ابراهیم ابراهیم زاده
 20. ظروف کرایه محمدتقی پاشا
 21. ظروف کرایه هادی فربه
 22. ظروف کرایه بهناز جع قاطع
 23. ظروف کرایه علی حسین زاده
 24. ظروف کرایه سفعلی پاشازاده
 25. ظروف کرایه رامین شهسوار
 26. ظروف کرایه شهلا آقازاده قائم
 27. ظروف کرایه طیبه شیخ زاده
 28. ظروف کرایه عربعلی قادری کیا
 29. ظروف کرایه محمد حسن بگلو
 30. ظروف کرایه مهدی پارسائیان
 31. ظروف کرایه امیر حسین علی پور
 32. ظروف کرایه علی استادی نجار
 33. ظروف کرایه مهدی اسماعیل زاده
 34. ظروف کرایه عیار
 35. ظروف کرایه رقیه ابراهیمی
 36. ظروف کرایه نصیبه صمدی
 37. ظروف کرایه میر جلیل ذاکری
 38. ظروف کرایه حسن آسیائی
 39. ظروف کرایه صفیه نیک نام
 40. ظروف کرایه محمدباقر باقرلو
 41. ظروف کرایه ابوالفضل سیفلو
 42. ظروف کرایه محمود مومن قره باغ
 43. ظروف کرایه عسگر رحیمی
 44. ظروف کرایه رضا رجبی دانالو
 45. ظروف کرایه هوشنگ قدسی آستان
 46. ظروف کرایه نجیبه مصطفی پور
 47. ظروف کرایه حیدرعلی فائیدفر
 48. ظروف کرایه اکبر پرویز
 49. ظروف کرایه علی مقدس صدقیانی
 50. ظروف کرایه محمدرضا مطلم
 51. ظروف کرایه امید یحیی زاده
 52. ظروف کرایه رحیم خواجه الدینی
 53. ظروف کرایه حسین کرامت
 54. ظروف کرایه رحیمه ناطقیان
 55. ظروف کرایه محید اشترنژاد
 56. ظروف کرایه اسماعیل امامی
 57. ظروف کرایه معصومه محمد حسینی آذر
 58. ظروف کرایه غلامحسین رضازاده
 59. ظروف کرایه معصومه خراسانی
 60. ظروف کرایه رقیه ابراهیمی
 61. ظروف سیامک علیزاده
 62. ظروف کرایه بهزاد تقی پور
 63.  ظروف یکبارمصرف نیر روحانی
 64. فروشگاه وحید رستمی
 65. فروشگاه مهدی محمدزاده
 66. فروشگاه فاطمه فرشباف
 67. فروشگاه میربقار حسینی
 68. فروشگاه میکائیل عباسی
 69. فروشگاه مهدی سوار کردلر
 70. فروشگاه علیرضا مصطفی پور
 71. فروشگاه مطلب زاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *